Notícies

22 gen. 2014

Cantar per aprendre idiomes

Sentir i repetir cantant frases en una llengua estrangera pot facilitar la seva memorització i aprenentatge.

Cantar frases en un idioma estranger pot millorar de manera notable l’aprenentatge de com es parla aquesta llengua. En un recent estudi, adults que van escoltar expressions en un idioma forà i després les van repetir cantant eren més ràpids i millors a pronunciar-les que les persones que les havien après sense entonar-les amb música.

Els investigadors, de la Universitat d’Edimburg, van distribuir a l’atzar a un total de seixanta persones adultes en tres grups. Tots els probands van participar en una sèrie de cinc proves. Segons els resultats, els que havien de cantar les frases van dur a terme de manera més òptima quatre dels cinc exercicis.

Millors resultats

En una de les proves, els participants, tots de llengua materna anglesa, que van aprendre les expressions en hongarès mitjançant el cant van reproduir, de mitjana, les frases i paraules amb major precisió i les recordaven millor a llarg termini que els que les havien memoritzat parlant; també en comparació dels quals les havien repetit rítmicament.

Els autors van triar l’hongarès per a l’experiment, ja que, segons indiquen, resulta poc familiar per a la majoria de persones de llengua anglesa, a més de ser un idioma de certa dificultat, ja que la seva estructura i fonètica difereix totalment a les llengües germanes o romanços, com l’espanyol i el francès.

«Aquest estudi revela que un idioma estranger s’aprèn millor si s’escolten els textos en la llengua forana i, a continuació, es repeteixen cantant. A més, aquestes troballes obren la porta per a recerques posteriors. Així, queda obert, si la melodia també contribueix a recordar millor paraules i frases en un idioma estranger i ajuda en el seu aprenentatge», conclou Karen M. Ludke, autora principal de la recerca.

Font: Investigación y ciencia