Inspirasongs

Cançons coeducatives i igualitàries

 

Estàs buscant cançons per a la festa de finalització de curs? Et preocupa que les seves lletres siguin respectuoses i educatives? El grup de suport a la criança ‘Criar con Apego‘ presenta des de Màlaga el projecte ‘La igualdad es cuestión de coherencia’, una proposta que us ajudarà a desenvolupar a l’aula experiències basades en el foment de la igualtat a través de la música (amb cançons coeducatives i igualitàries) i el ball. Mira!

Amb el començament del tercer trimestre arriba també l’organització de la festa de finalització de curs en la gran majoria dels centres educatius. De la mateixa manera que s’ha de parar esment perquè els continguts que vegi l’alumnat siguin adequats, també s’ha de començar a analitzar amb més deteniment la música que escolta i balla. I quan es tracta de menors d’edat, és responsabilitat dels adults que es facin els filtres necessaris, igual que es fa amb les pel·lícules.

Cançons per coeducar

La música no és només música, és una forma molt potent de transmissió de cultura que conté valors, idees i actituds. Per tant aquesta pot ser positiva però també molt negativa si en ella es cosifica a la dona, hi ha hipersexualització, violència, materialisme… No existeix la música neutra, sempre transmet alguna cosa.

Triar bé la música que s’escolta en un centre escolar és aprofitar una eina molt important per a la coeducació i col·laborar per una societat més igualitària. A més permet contrarestar el pes de la música més comercial i obrir una finestra a l’alumnat a un altre tipus de música.

I és per això que l’associació ha elaborat el projecte ‘La igualdad es cuestión de coherencia’ perquè per aconseguir una coeducació efectiva és imprescindible ser coherents en el que es diu, en el que es fa i en com es fa. La coeducació s’ha d’establir de forma transversal i per tant s’ha d’aplicar també en la música triada i els balls de finalització de curs.

Una part important del projecte és el llistat de cançons que ha elaborat l’associació i en el qual es pot col·laborar aportant cançons. Aquest llistat ha passat diversos filtres: s’ha valorat no solament els aspectes sexistes, sinó també la transmissió de valors positius i inclusius. Més de 80 cançons que podran ajudar a triar la cançó per al ball. També es pot utilitzar com llistat de reproducció per a festa escolars, aniversari o festes infantils.

Font: Educación 3.0. 11 maig 2018