Inspirasongs

DaLaNota: educats per tota la tribu

DaLaNota és un programa musicosocial amb seu al barri de Lavapiés, a Madrid.

archdc. Madrid, 22 de noviembre de 2015. Dalanota.  Foto: IGNACIO GIL.

DaLaNota és un programa educatiu gratuït i inclusiu que pretén afrontar alguns dels problemes socials a través de la pràctica musical grupal en tots els seus vessants, valorant el coneixement i potencial de cada nen, nena i jove involucrat, destacant la cultura pròpia de cada zona geogràfica i impulsant una educació col·laborativa que comprometi a tots els seus beneficiaris i integrants creant un sentiment de cooperació i igualtat.

Van començar les classes a l’octubre 2015 i encara no compten amb grans suports econòmics externs però ja assisteixen 40 nens i nenes del barri, entre 6 i 15 anys, convençuts que aquest és el seu nou camí.

Tots els implicats són professionals que treballen ara com ara de forma voluntària. No obstant això, estan buscant vies per aconseguir finançament tan aviat com sigui possible i fer que el projecte sigui sostenible.

Principis i valors

No hi ha educació sense escoltar, ni sense considerar al nostre interlocutor mestre i savi (Freire, 2002, pp. 22-25).

Per educar a un nen fa falta la tribu sencera (Proverbi africà repetit sovint per J.A. Marina)

La manera de fer del Programa Musicosocial DaLaNota es conforma amb l’aglutinació de tendències educatives desenvolupades des del segle XX fins a l’actualitat en els àmbits de l’ensenyament formal i informal. S’han recollit idees pedagògiques de Paulo Freire, Maria Montessori i Rudolf Steiner (mètode Waldorf), d’altres pedagogs actuals com José Antonio Marina, i sobretot, hem recopilat els aspectes més interessants dels diferents models musicosocials llatinoamericans que podem adaptar a la realitat espanyola.

Valors que es treballen

El principal objectiu del Programa Musicosocial DaLaNota és formar ciutadans preparats, sensibles i conscients del seu entorn, persones autònomes capaces de defensar-se en la vida, gestionant els recursos disponibles i les pròpies capacitats per aconseguir el benestar propi i de les persones que li envolten.

Per això, treballem amb classes grupals, per desenvolupar molts valors ètics i capacitats socials que no s’exerciten a les classes individuals:

Capacitats personals en relació amb els altres

-Esforç personal per aconseguir el nivell del grup.
-Perseverança a la pràctica diària per aconseguir un bon resultat.
-Paciènciaper anar avançant a poc a poc, respectant els diferents ritmes de treball dels companys.
-Responsabilitat per mantenir un entorn agradable i participatiu de treball i creació.
-Confiança amb les pròpies capacitats, sabent que estàs donant el millor de tu mateix i que tots ho saben i respectaran el teu ritme de progrés.
-Capacitat de superació: Consciència que, amb temps i dedicació, tot s’aconsegueix. Altres companys ho demostren i tot el grup t’ajudarà a aconseguir-ho.
-Resiliència: desenvolupament de la capacitat del nen/ jove d’assumir amb flexibilitat les situacions límit que es vagin plantejant i sobreposar-se a elles.

Capacitats socials

-Empatia: Identificació mental i afectiva del nen o jove amb l’estat d’ànim i situació del company. How to start an empathy revolution: Roman Krznaric at TEDxAthens 2013
-Solidaritatper compartir els propis coneixements, material o temps amb els companys
-Amistat, potenciada al màxim amb la convivència diària i el fet de compartir experiències i sentiments conjunts
-Honestedat amb un mateix i amb els altres, treballada també en la convivència diària
-Tolerància i respecte a la diversitat social, psicològica, cultural, ètnica o religiosa. Amb el treball diari conjunt, es formen vincles i interessos comuns que fan que les diferències s’eliminin
-Escolta i Atenció: S’exerciten amb la pràctica musical.

Capacitats exercides amb la pràctica de la creativitat

-Pensament crític
-Iniciativa
-Resolució de problemes efectivament
-Confiança per enfrontar-se a situacions noves amb ganes i bona disposició
-Desenvolupo d’habilitats comunicatives
-L’atenció educativa se centra primerament en el desenvolupament de les capacitats socials i emocionals, després en les musicals de forma integral i, finalment, en les habilitats tècniques instrumentals específiques.

Font: www.dalanota.com